Leerhuis Or haOlam

Aan de voeten van de Messias van Israël

Leerhuis Or haOlam is een leergroep rond de Geschriften van Israël. Het middelpunt daarvan is Jesjoea (Jezus), de Messias van Israël. We willen als het ware aan zijn voeten zitten om te leren. Naast studie staat gemeenschap centraal.

De granaatappel is een symbool van gemeenschap.
De granaatappel is een symbool van gemeenschap

Licht van de wereld

Or haOlam betekent: ‘licht van de wereld’. Israël werd geroepen om als eerste onder de volken een licht te zijn. Jesjoea is de ultieme vertegenwoordiger van dat volk en dat licht. En ieder die Hem wil volgen, is ook geroepen om een licht voor de wereld te zijn.

Wat doen we?

We lezen en bespreken de wekelijkse bijbelgedeelten uit de Tora (de ‘parasja’) en de Profeten (de ‘haftara’) volgens de Joodse lezingen, aangevuld met gedeelten uit de Apostolische Geschriften (het ‘Nieuwe Testament’). Daarnaast nemen we tijd voor het leren van Hebreeuws, het zingen van liederen en gebeden. Samen willen we aan de voeten zitten van Rabbi Jesjoea, de Messias van Israël.

Tora is onderwijzing

In tegenstelling tot de gangbare Nederlandse vertalingen, willen we het Hebreeuwse woord ‘Tora’ eerder als ‘onderwijs’ duiden dan als ‘wet’. Dan krijgt het meteen een andere lading: we mogen leren. En dat leren doen we niet alleen met ons hoofd, maar met ons hele menszijn. Niet alleen woorden, maar ook daden.

Ieder heeft iets

Bij toerbeurt neemt een inleider ons mee in de bijbelgedeelten. Maar ieder krijgt ook de gelegenheid om te delen wat hij of zij heeft geleerd of ervaren. En daarbij mogen we ook van gedachten en meningen verschillen. Er is in die zin geen ‘gelijk’. We doen doorgaans niet aan thematische studie, maar laten ons leiden door wat de bijbelgedeelten van een bepaalde week ons aanreiken. Daar kan natuurlijk wel een thema uit voortvloeien, wat ook regelmatig gebeurt.

Gemeenschap

Er is tijd om elkaar te ontmoeten. Dat doen we onder meer door met elkaar te eten. Regelmatig ook inclusief de gedenkmaaltijd van Jesjoea (‘het Avondmaal’) of alleen de kidoesj (beker). De granaatappel is een symbool van gemeenschap; volgens de Joodse traditie heeft die bovendien 613 pitjes: het aantal ge- en verboden van de Tora.

Kinderen

Kinderen zijn welkom met hun ouders. Er is voor kinderen en tieners studiemateriaal beschikbaar met dezelfde lezingen als basis als de volwassenen. Ook kunnen zij het Alef-Beet op een speelse manier leren. Er is op de plaats van samenkomst een speelruimte aanwezig. Voor de kinderen is een speciale zegen (birkat habaniem).

Wanneer?

Elke eerste en derde sjabbat (zaterdag) van de maand komen we samen om de Bijbel te lezen en elkaar te ontmoeten.

  • 15.30-16:00 uur ~ Ontmoeting met koffie en thee
  • 16:00-16:15 uur ~ Hebreeuwse les
  • 16:15-18:15 uur ~ Zingen, studie, gebed
  • 18.30-20.00 uur ~ Gezamenlijke (potluck)maaltijd

Basiswaarden

Basiswaarden voor het leerhuis. (PDF)

Informatie & opgave via e-mail

Belangstelling? Laat het weten via: info@orhaolam.nl. Dan wordt u/je op de mailinglijst gezet en ontvang je een uitnodiging.

Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen. ~ Psalm 119:130 (NBV21)