Parasja

De wekelijkse lezingen uit de Tora en de Profeten

De parasja is het gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel (de Tora) dat wekelijks door (het overgrote deel van) de Joodse gemeenschap wordt gelezen. Er bestaat een eenjarige en een driejarige cyclus. Wij volgen de eenjarige cyclus, zoals die op de meeste plaatsen in Israël en in de diaspora (buiten het land Israël) gevolgd wordt. Elke parasja bestaat uit 7 alijot (opgangen) en een afsluitend gedeelte (maftier). Na de maftier volgt de haftara, de lezing uit een gedeelte van een van de Profeten. De naamgeving van de haftaralezing is dezelfde als die van de Toralezing. Volgelingen van Jesjoea lezen aansluitend gedeelten uit de Apostolische Geschriften (ook wel het ‘Nieuwe Testament’ genoemd).

Leesrooster 2023/2024 (5784)
2023-2024-FLAME-reading-calendar

2023

19 augustus: Sjoftiem ~ Rechters (Piet, incl. barbecue en quiz)

Voorbereiding maand Eloel (19 aug. 2023)
230819 Parasja Sjoftiem / maand Eloel

Najaarsfeesten
16 september: Jom Teroea/Rosj haSjana (Dag van het Geklank)
29 september: Jom Kippoer (Verzoendag)
30 september: Soekot, dag I (Loofhutten)
7 oktober: Sjemini Atseret/Simchat Tora (Achtste Dag)

Nieuwe cyclus
21 oktober: Noach (Coert)
4 november: Wajera ~ en hij verscheen (Sybe)
18 november: Toldot ~ Generaties (Piet)
2 december: Wajisjlach ~ en hij zond (Coert)
16 december: Miqeets ~ aan het einde (Sybe)

Chazak, chazak, wenitchazeek
Wees sterk, wees sterk, en wordt versterkt

Inleiders

Coert van der Veen, Piet Bloemberg, Sybe de Vos

Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad ~ Psalm 119:105 (NBV21)