Parasja

De wekelijkse lezing uit de Tora

De parasja is een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel (de Tora dus) dat wekelijks door de Joodse gemeenschap in de synagoge wordt gelezen. Er bestaat een eenjarige en een driejarige cyclus. Wij volgen de eenjarige cyclus, zoals die op de meeste plaatsen in Israël en in de diaspora (de verstrooiing buiten Israël) gevolgd wordt. 

Het actuele (messiaanse) leesrooster 5782 (2021/2022) vind je met onderstaande link:
2021-2022-FLAME-reading-calendar

2022

5 november : Lech lecha (Ga voor jezelf) ~ Piet
19 november : Chajee Sara (Het leven van Sara) ~ Sybe
3 december : Wajetsee (En hij ging uit) ~ Coert
17 december: Wajeesjev (En hij woonde) ~ Piet

2023

7 januari: Wajechi (En hij leefde) ~ Coert
21 januari: Waëra (En Ik verscheen) ~ Sybe
4 februari: Besjalach (In het zenden) ~ Piet
18 februari: Misjpatiem (Rechtsregels) ~ Sybe

Chazak, chazak, wenitchazeek
Wees sterk, wees sterk, en wordt versterkt

Inleiders

Sybe de Vos, Coert van der Veen, Piet Bloemberg, Yvonne Hoekendijk.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad ~ Psalm 119:105 (NBV21)