Parasja

De wekelijkse lezingen uit de Tora en de Profeten

De parasja is het gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel (de Tora) dat wekelijks door (het overgrote deel van) de Joodse gemeenschap wordt gelezen. Er bestaat een eenjarige en een driejarige cyclus. Wij volgen de eenjarige cyclus, zoals die op de meeste plaatsen in Israël en in de diaspora (buiten het land Israël) gevolgd wordt. Elke parasja bestaat uit 7 alijot (opgangen) en een afsluitend gedeelte (maftier). Na de maftier volgt de haftara, de lezing uit een gedeelte van een van de Profeten. De naamgeving van de haftaralezing is dezelfde als die van de Toralezing. Volgelingen van Jesjoea lezen aansluitend gedeelten uit de Apostolische Geschriften (ook wel het ‘Nieuwe Testament’ genoemd).

Leesrooster 5783 (2022/2023)
2022-2023-FLAME-reading-calendar

2023

7 januari: Wajechi (En hij leefde) ~ Coert
21 januari: Waëra (En Ik verscheen) ~ Sybe
4 februari: Besjalach (In het zenden) ~ Piet
18 februari: Misjpatiem (Rechtsregels) ~ Coert
4 maart: Tetsavee (Je zult gebieden) & Poeriem ~ Sybe
18 maart: Wajakheel/Pekoedee (En hij vergadert/Berekeningen) ~ Piet
1 april: Tsav (Gebied) ~ Sybe
5 april: Erev Pesach
15 april: Sjemini (Achtste) ~ Coert
6 mei: Emor (Zeg) ~ Piet
20 mei: Bamidbar (In de woestijn) ~ Sybe
27 mei: Sjavoeot (Wekenfeest)
3 juni: Naso (Hef op) ~ Coert (bijeenkomst met Esther van der Linden)
17 juni: Sjelach (Zend) ~ Piet
1 juli: Choekat (Verordening)/Balak ~ Sybe

Chazak, chazak, wenitchazeek
Wees sterk, wees sterk, en wordt versterkt

Inleiders

Coert van der Veen, Piet Bloemberg, Sybe de Vos

Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad ~ Psalm 119:105 (NBV21)