Parasja

De wekelijkse lezing uit de Tora

De parasja is een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel (de Tora dus) dat wekelijks door de Joodse gemeenschap in de synagoge wordt gelezen. Er bestaat een eenjarige en een driejarige cyclus. Wij volgen de eenjarige cyclus, zoals die op de meeste plaatsen in Israël en in de diaspora (de verstrooiing buiten Israël) gevolgd wordt. 

Het actuele (messiaanse) leesrooster 5782 (2021/2022) vind je met onderstaande link:
2021-2022-FLAME-reading-calendar

2022

15 januari 2022: Besjalach (toen hij liet gaan) ~ Coert
29 januari 2022: Extra keer: Lezing Dode Zee Rollen ~ Pieter Bloemberg
5 februari 2022: Troema (hefoffer) ~ Sybe
19 februari 2022: Ki Tisa (wanneer je opheft) ~ Coert
5 maart 2022: Pekoedee (afrekeningen) ~ Yvonne
2 april 2022: Tazria (zij draagt zaad) ~ Piet
7 mei 2022: Kedosjiem (heiligen) ~ Sybe
21 mei 2022: Behar (op de berg) ~ Sybe
4 juni 2022: Bamidbar (in de woestijn) ~ Yvonne (tevens Erev Sjavoeot)
18 juni 2022: Beha’alotcha (in jouw doen opgaan) ~ Piet
2 juli 2022: Korach ~ Sybe
16 juli 2022: Balak ~ Coert
6 augustus 2022: Devariem (woorden) ~ Sybe
20 augustus 2022: Ekev (als gevolg van) ~ Sybe
3 september 2022: Sjoftiem (rechters) ~ Piet
17 september 2022: Ki Tavo (wanneer je binnenkomt) ~ deze datum vervalt!

25 september 2022: Jom Teroea/Rosh haSjana viering (let op zondagmiddag)

1 oktober 2022: Wajelech (en hij ging) ~ Coert

Chazak, chazak, wenitchazeek
Wees sterk, wees sterk, en wordt versterkt

Inleiders

Sybe de Vos, Coert van der Veen, Piet Bloemberg, Yvonne Hoekendijk.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad ~ Psalm 119:105 (NBV21)