Tsedaka

Niet alleen woorden, ook daden

We houden geen collectes, maar wel staat er tijdens de bijeenkomsten een ‘tsedaka’-doosje (in de kantine). Hierin kun je je contante bijdrage achterlaten. Hiervan betalen we o.a. de huur van het gebouw.

Giften overmaken per bank
Leerhuis Or haOlam is sinds 1 januari 2024 een project van de stichting MOOIsrael. Dit betekent dat bijdragen nu ook per bank overgemaakt kunnen worden. Dit kan op IBAN NL25 INGB 0008 9109 60 t.n.v. Stichting MooIsrael, o.v.v. Or haOlam.

Giften Esther van der Linden
Voor de periode 2023/2024 ondersteunen we het werk van Esther van der Linden in Israël. We doen dit via dezelfde stichting MOOIsrael. Zie daarvoor: https://mooisrael.com/project-mooi.

2023

 • Met Poeriem 2023 konden we vanwege een meevaller € 200 overmaken, met Pesach 2023 € 100.
 • Aan het eind van de zomer kon, als gevolg van de actie van twee vrouwen van ons leerhuis € 250 overgemaakt worden.
 • Als Soekot gift kon € 200 worden gestort.
 • Tenslote kon als (verlate) Chanoeka gift nog € 100 worden overgemaakt.

2022

 • Op 7 november 2022 werd € 100,00 gestort op de rekening van stichting Boete & Verzoening.
 • Op 24 juni 2022 werd € 100,00 gestort op de rekening van ICEJ Nederland, t.b.v. de ‘alijah’.
 • Op 22 april 2022 maakten we een gift over naar Shalom Ministries (via stichting Petach Tikvah, Hooghalen), t.b.v. hulp aan Oekraïense Joden in Polen/Oekraïne.
 • Op 18 maart 2022 werd € 200,00 overgemaakt aan CvI, voor de hulp aan Oekraïense Joden die t.g.v. de Russische inval naar Israël willen emigreren (Poerimgift).

2021

 • Op 6 oktober 2021 werd een bedrag van € 185,00 overgemaakt aan CGI voor het project P1770 ‘Love to the Needy’.
 • Op 18 mei 2021 werd een bedrag van € 250,00 overgemaakt aan het JNF (Joods Nationaal Fonds) voor bomshelters.
 • Ter gelegenheid van Toe Bisjvat 2021 (5781) hebben we namens het leerhuis een boom laten planten via het JNF (Joods Nationaal Fonds).
Boomcertificaat JNF

Op 1 juni 2020 werd een bedrag van € 430,75 overgemaakt aan het speciaal in verband met de coronacrisis in het leven geroepen noodfonds:  noodhulpisrael.nl.

Zoek liever eerst het koninkrijk van G’d en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. ~ Matteüs 6:33 (NBV21)