Tsedaka

Niet alleen woorden, maar ook daden

We houden geen collectes, maar wel staat er tijdens de bijeenkomsten het tsedaka-doosje. Hierin kunnen bijdragen worden gedeponeerd. Na aftrek van de huur van het gebouw en eventuele andere kosten wordt de rest bestemd voor een goed doel in Israël of het Joodse volk. Dit doen we meestal rond één of meerdere bijbelse feest- of gedenkdagen. Tsedeka betekent in de Joodse wereld ‘gerechtigheid’ (dus geen liefdadigheid).

Op 7 november 2022 werd € 100,00 gestort op de rekening van stichting Boete & Verzoening.

Op 24 juni 2022 werd € 100,00 gestort op de rekening van ICEJ Nederland, t.b.v. de ‘alijah’.

Op 22 april 2022 maakten we een gift over naar Shalom Ministries (via stichting Petach Tikvah, Hooghalen), t.b.v. hulp aan Oekraïense Joden in Polen/Oekraïne.

Op 18 maart 2022 werd € 200,00 overgemaakt aan CvI, voor de hulp aan Oekraïense Joden die t.g.v. de Russische inval naar Israël willen emigreren (Poerimgift).

Op 6 oktober 2021 werd een bedrag van € 185,00 overgemaakt aan CGI voor het project P1770 ‘Love to the Needy’.

Op 18 mei 2021 werd een bedrag van € 250,00 overgemaakt aan het JNF (Joods Nationaal Fonds) voor bomshelters.

Ter gelegenheid van Toe Bisjvat 2021 (5781) hebben we namens het leerhuis een boom laten planten via het JNF (Joods Nationaal Fonds).

Boomcertificaat JNF

Op 1 juni 2020 werd een bedrag van € 430,75 overgemaakt aan het speciaal in verband met de coronacrisis in het leven geroepen noodfonds:  noodhulpisrael.nl.

Zoek liever eerst het koninkrijk van G’d en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. ~ Matteüs 6:33 (NBV21)