Tsedaka

Niet alleen woorden, maar ook daden

We houden geen collectes, maar wel staat er tijdens de bijeenkomsten een ‘tsedaka’-doosje (in de kantine). Hierin kun je je bijdrage achterlaten. Hiervan betalen we o.a. de huur van het gebouw.

Project MOOIsrael
Voor de periode 2023/2024 hebben we besloten om Esther van der Linden te ondersteunen. Zij woont en werkt in Israël. We doen dit via de stichting MOOIsrael. LEES MEER INFO.
Met Poeriem 2023 konden we vanwege een meevaller € 200 overmaken, met Pesach 2023 € 100.

Overige giften

  • Op 7 november 2022 werd € 100,00 gestort op de rekening van stichting Boete & Verzoening.
  • Op 24 juni 2022 werd € 100,00 gestort op de rekening van ICEJ Nederland, t.b.v. de ‘alijah’.
  • Op 22 april 2022 maakten we een gift over naar Shalom Ministries (via stichting Petach Tikvah, Hooghalen), t.b.v. hulp aan Oekraïense Joden in Polen/Oekraïne.
  • Op 18 maart 2022 werd € 200,00 overgemaakt aan CvI, voor de hulp aan Oekraïense Joden die t.g.v. de Russische inval naar Israël willen emigreren (Poerimgift).
  • Op 6 oktober 2021 werd een bedrag van € 185,00 overgemaakt aan CGI voor het project P1770 ‘Love to the Needy’.
  • Op 18 mei 2021 werd een bedrag van € 250,00 overgemaakt aan het JNF (Joods Nationaal Fonds) voor bomshelters.
  • Ter gelegenheid van Toe Bisjvat 2021 (5781) hebben we namens het leerhuis een boom laten planten via het JNF (Joods Nationaal Fonds).
Boomcertificaat JNF

Op 1 juni 2020 werd een bedrag van € 430,75 overgemaakt aan het speciaal in verband met de coronacrisis in het leven geroepen noodfonds:  noodhulpisrael.nl.

Zoek liever eerst het koninkrijk van G’d en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. ~ Matteüs 6:33 (NBV21)