Moadiem

De vaste ontmoetingstijden met de Eeuwige

Vandaag:

Bijeenkomsten 2023

Toe Bisjvat ~ Nieuwjaar van de Bomen Seder?
Maandag 6 februari 2023

Poeriem ~ Poeriemsjpiel?
Zaterdag 4 maart 2023

Pesach ~ Sedermaaltijd?
Woensdag 5 april 2023

Sjavoeot ~ Pinksteren
Zaterdag 27 mei 2023

Tisja Be’Av ~ 9e Av?
Donderdag 27 juli 2023

(erev) Jom Teroea / Rosj haSjana ~ Dag van het geklank / Nieuwjaar
[volgt]

Jom Kippoer ~ Verzoendag
[volgt]

Soekot (dag VI) ~ Loofhuttenfeest/Soltfeest
[volgt]

Is ook maar iets voor de Eeuwige onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom Ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon. ~ Genesis 18:14 (NBV21)